18.09.18 u 13:03

Potpora - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

Obavještavamo zainteresirane ribare, uzgajivače i prerađivače ribe i drugih morskih organizama da je u NN 82/18 u Oglasnom dijelu objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«. Sva dokumentacija i zahtjev se nalaze na poveznici https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-za-razdoblje-2017-2020/

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 15. listopada 2018. godine

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

-       nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, (ovdje je prihvatljiv trošak nabava specijaliziranog vozila – hladnjače);

-       promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda

-       doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;

-       doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture

-       sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;

-       vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Najčešća pitanja i odgovori

Radionica mjera