09.01.19 u 08:52

Tečaj zdravstvenog odgoja - za djelatnosti osobne njege

Kategorija: Frizeri/kozmetičari

U NN 116/18 objavljen je Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti, a koji se odnosi na osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osoba koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice. Navedene osobe dužne su ishoditi potvrdu o položenom tečaju prije početka obavljanja poslova i obnavljati ih svakih 5 godina. Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za zanimanja za djelatnosti za koje se traži polaganje tečaja, smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad, pa se prvi puta upućuju na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Tečaj provode županijski zavodi za javno zdravstvo. Tečaj za osobe koje prvi put polažu tečaj provodi se teorijskom nastavom (8 nastavnih sati), a tečaj za obnavljanje znanja provodi se iz odobrenih edukativnih materijala. Iznimno, za osobe koji obavljaju sezonske poslove, tečaj se provodi putem odobrenih edukativnih materijala.

Po završetku tečaja obavlja se usmena provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom.

Zavodi za javno zdravstvo su obvezni započeti s organizacijom tečajeva te provjerom stečenog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Pravilnik je stupio na snagu 29.12.2018.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti