15.04.19 u 13:35

Poziv na edukaciju o navođenju zemlje podrijetla glavnog sastojka hrane

Zbog učestalih upita subjekata u poslovanju s hranom oko primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/775 o načinu označavanja zemlje podrijetla glavnog sastojka hrane, Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, za subjekte u poslovanju s hranom i sve zainteresirane organizira edukacije o primjeni Provedbene Uredbe.

Edukacija će se održati u Županijskoj komori Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka, u srijedu 17. travnja 2019.g. s početkom u 11:00 sati.

U prilogu Vam dostavljamo poziv a na edukaciju se možete prijaviti elektronskim putem na poveznici u nastavku https://www.hgk.hr/s-poljoprivredu-prehrambenu-industriju-i-sumarstvo/edukacija-u-zagrebu-o-obvezama-subjekata-u-poslovanju-s-hranom-pri-navodenju-zemlje-ili-mjesta-podrijetla-glavnog-sastojka-hrane-u-rijeci-najava.

Za sva pitanja oko edukacije molim da se obratite djelatnici Valentini Šimić na telefon: 01/4561 697 ili na e-mail: vsimic(at)hgk.hr

Poziv na edukaciju