02.07.19 u 13:16

Grad Pula - izmjene odluka vezano za utvrđivanje zakupnina za poslovne prostore - poziv na sastanak 9.07. u 13,00 sati

Grad Pula stavio je na javno savjetovanje prijedlog dva pravilnika koji uređuju visinu zakupnina za poslovne prostore Grada Pule:

  1. Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola (bankomati)
  2. Nacrtu prijedloga Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru

Prvim prijedlogom utvrđuju se uvjeti za odobravanje podazakupa za postavu bankomata (povećanje zakupnine za taj dio površine te ograničenje podzakupnine).

Drugim pravilnikom uvodi se pojam „osnovni iznos zakupnine“ po m2 ovisno o zoni i djelatnosti, a koji je:

-       minimalni početni iznos visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada koji se izlažu javnim natječajima

-       iznos zakupnine po kojoj će se sadašnjim zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada, koji imaju sklopljene ugovore o zakupu tih poslovnih prostora na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, nuditi sklapanje ugovora o zakupu na daljnji rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik...) bez provođenja javnog natječaja za iste, kada je to ekonomski opravdano (kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po ovoj odluci)

-       iznos zakupnine po kojoj će se sadašnjim korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada, koji nemaju sklopljene ugovore o zakupu tih poslovnih prostora, nuditi sklapanje ugovora o zakupu na rok od pet godina bez provođenja javnog natječaja za iste.

Kod obnove ugovora na idućih pet godina bez javnog natječaja, propisana su slijedeća pravila:

- kada je mjesečni iznos ugovorene zakupnine jednak cijeni osnovne zakupnine po ovoj odluci, određuje se u tom iznosu               

- kada je mjesečni iznos ugovorene zakupnine veći od cijene osnovne zakupnine po ovoj odluci, određuje se po ugovorenoj zakupnini iz ugovornog odnosa, osim za deficitarne djelatnosti (postolari, ključari, kožari, autorske galerije i sl.) kada visina zakupnine može biti niža od visine osnovne zakupnine, ali najviše do 50% visine osnovne zakupnine utvrđene ovom Odlukom

- kada je mjesečni iznos ugovorene zakupnine manji od cijene osnovne zakupnine po ovoj odluci, određuje se prema osnovnoj zakupnini utvrđenoj prema članku 3.ove Odluke.

Nacrti Pravilnika nalaze se u prilogu, sa označenim vžnijim odredbama (za razumijevanje je potrebno pročitati sve odredbe).

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule  http://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/27/nacrt-prijedloga-odluke-o-izmjenama-i-dopuni-odluke-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnih-prostora-grada-pule-pola-i-nacrt-prijedloga-odluke-o-utvrdjivanju-zakupnine-zona-i-djelatnosti-u-poslovnom-prostoru/ .

Radi utvrđivanja zajedničkih primjedbi na predložene pravilnike, pozivamo zainteresirane obrtnike na sastanak, koji će se održati

u utorak, 9.07.2019. u 13,00 sati

u Udruženju obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A (Monte Magno)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora

Odluka o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru