20.08.19 u 08:54

Glamping - nova kategorija kampa

U NN 68/19 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi.

Ovom izmjenom uvodi se nova vrsta – glamping:

Članak 36.a

(1) Glamping je objekt u kojem se pružaju usluge:

1. smještaja na osnovnoj smještajnoj jedinici – kampiranje,

2. smještaja u građevinama; bungalov, paviljon i drugo,

3. prehrane, pića i napitaka,

4. iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, glamping opreme odnosno glamping šatora, glamping kućica i slično,

5. bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije u objektu ili u njegovoj blizini,

6. druge usluge u funkciji turističke potrošnje.

(2) Pokretnu opremu za kampiranje na osnovnoj smještajnoj jedinici mogu iznajmljivati turističke agencije za potrebe svojih korisnika.

(3) Objekt mora imati zajedničke sadržaje (prostorije i prostore) i osnovne smještajne jedinice – kamp parcele.

(4) Zajednički sadržaji su:

1. recepcija (unutar objekta ili na/ispred ulaza u objekt),

2. prometnice unutar objekta,

3. sanitarni čvor za goste u zajedničkim sadržajima,

4. ugostiteljski sadržaji i/ili objekti za pružanje usluga jela, pića i napitaka,

5. prostorije i prostori za šport i rekreaciju,

6. druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje,

7. uređen okoliš.

(5) Prostorije u kojima se nalaze recepcija, sanitarni čvorovi za goste u zajedničkim sadržajima i ostale građevine, ne mogu biti kontejnerskog tipa.

(6) Glamping mora imati najmanje deset osnovnih smještajnih jedinica odnosno kamp parcela, a može imati smještajne jedinice u građevinama.

(7) Od ukupnog kapaciteta objekta, izraženog brojem smještajnih jedinica, 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju – kampista na osnovnim smještajnim jedinicama – kamp parcelama. Preostalih 30% smještajnih jedinica može biti u građevinama – sobama, studio apartmanima i apartmanima.

(8) Na svim osnovnim smještajnim jedinicama (kamp parcelama) mora biti postavljena glamping oprema odnosno glamping šatori i/ili glamping kućice, sve s vlastitom kupaonicom.

(9) Na osnovnim smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.«.

U pokretnoj opremi za kampiranje u vrsti Glamping mora se nalaziti kupaonica (kada ili tuš, umivaonik, zahodska školjka).

Glamping ima dvije kategorije: četiri i pet zvjezdica.

Izmjene Pravilnika koji je stupio na snagu 25.07.2019. možete pogledati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1370.html .