06.09.19 u 12:26

Ližnjan - javni poziv za potpore poduzetništvu 2019.

Općina Ližnjan raspisala je 4.09.2019. natječaj za dodjelu potpora poduzetništvu/obrtništvu u 2019. godini, koje će se dodjeljivati kroz pet mjera:

MJERA 1:  Potpore novoosnovanim tvrtkama

MJERA 2:  Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

MJERA 3:  Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

MJERA 4:  Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata

MJERA 5:  Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete.

Potpora se može ostvariti samo po jednoj mjeri.

Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).

Korisnici potpore za mjere financiranja od strane Općine Ližnjan-Lisignano iz ovog Javnog poziva mogu biti u smislu Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2A/17, 05/19), subjekti malog gospodarstva, poduzetništva i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Općine i koji ispunjavaju uvjete utvrđene istom Odlukom i posebnim propisima, odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.
Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano, kao ni poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.
U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za potpore gospodarstvu imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:

  • očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
  • povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
  • osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
  • povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
  • povećanju domaćih ulaganja,
  • razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

 Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za tu namjenu u 2019. godini, a najkasnije do dana 30. studenog 2019. godine.

Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore gospodarstvu Općine Ližnjan-Lisignano u 2019. godini na adresu:

Općina Ližnjan – Lisignano

Krasa 7,  52 204 Ližnjan

S naznakom: „za javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini“

ili se predaje osobno u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano.

Javni poziv

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Podaci o obrtu