25.11.19 u 13:30

Zapošljavanje radnika na ribarskim plovilima NN 109-19

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

U NN 109/19 objavljena je izmjena Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik kojom se dodaje i zabrana zapošljavanja maloljetnika:

- na pomorskim ribarskim plovilima, ako je mlađi od šesnaest godina, osim maloljetnika s petnaest i starijeg od petnaest godina koji je završio obvezno osnovno obrazovanje i pohađa strukovno srednjoškolsko obrazovanje.

Nadalje, izmijenjen je Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 109/19).

Izmjena se sastoji u promijeni tijela nadležnog za registraciju ugovora o radu ribara – sada je to u županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove rada.

Također se u obveznim elementima ugovora o radu dodaje:

-        uz datum i mjesto rođenja radnika

-        podatak o vremenu odmora.

 Da podsjetimo, ugovor o radu ribara mora sadržavati:

(1) Ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati sljedeće podatke:

1) naziv, tvrtka i sjedište poslodavca, te osobni identifikacijski broj

2) ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja i prebivalište pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu

3) mjesto i datum sklapanja ugovora

4) naziv broda ili plovila na kojem ili na kojima pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu preuzima obvezu raditi

5) naziv, narav ili vrstu poslova na koje se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zapošljava

6) putovanje ili putovanja koja će se poduzeti, ako se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora

7) mjesto i dan kada se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu mora javiti na brod ili plovilo radi početka rada, ako se ti podaci mogu dati u vrijeme sklapanja ugovora

8) očekivano trajanje ugovora u slučaju ugovora na određeno vrijeme, utvrđeno na način da se odredi dan kada ugovor prestaje ili luku odredišta i rok po isteku kojega pomorcu ili radniku na pomorskom ribarskom plovilu nakon dolaska u luku odredišta prestaje radni odnos

9) trajanje plaćenog godišnjeg odmora na koji pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja trajanja toga prava

10) osnovnu plaću, dodatke na plaću, novac u kojem će se isplaćivati, te razdoblja isplate

11) otkazne rokove kojih se mora pridržavati pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja otkaznih rokova

12) podatak da je poslodavac upoznao pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu s pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora te da ih je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu prihvatio, ili da je pri sklapanju ugovora bio nazočan predstavnik sindikata

(13) podatak o vremenu odmora

(14) druge podatke sukladno posebnim propisima s područja pomorstva, morskog ribarstva i zdravstva.

Interno pročišćeni pravilnici nalaze se u prilogu.

Pravilnik o registraciji ugovora

Pravilnik o radnom vremenu