29.11.19 u 13:08

Zapošljavanje stranaca 2020.

Vlada RH donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. koja je objavljena u NN 113/19.

Odlukom su znatno povećane kvote dozvola u odnosu na ovu godinu (npr. za građevinarstvo sa 19.800 na 33.300, turizam sa 18.591 na 30.370).

Također, vlada je najavila izmjenu sustava odobravanja dozvola za rad stranaca tijekom 2020. godine, kojim bi se ukinule kvote ali bi se uveo sustav prethodnog testa tržišta putem Zavoda za zapošljavanje.

Kvote 2020.