11.02.20 u 13:11

Informacija o važnijim uplatnim računima javnih prihoda u 2020. godini

U NN 6/20 objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini.

U prilogu se nalazi informacija s najvažnijim i najčešće korištenim uplatnim računima.

Napomena: jedina promjena navedenih uplatnih računa u odnosu na 2019. je novi račun za uplatu općinskih/gradskih prihoda za općinu Marčana (npr. za uplatu poreza na potrošnju).

Uplatni računi 2020.